Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 15861
   Dane teleadresowe 2145
   Godziny urzędowania 1975
   Struktura własności 1687
   Majątek szkoły 1795
Administracja
   Dyrektor 2403
   Wicedyrektorzy 1949
   Sekretariat 1781
Prawo
   Statut 3139
   Program wychowawczo-profilaktyczny 1443
   Koncepcja rozwoju szkoły 803
   RODO 40
   Zasady rekrutacji do kl. 1 995
   Regulamin pracy szkoły 3849
   Kodeks etyki 1183
   Procedury i regulaminy 1098
     Procedury postępowania 867
     Regulamin zachowania 682
     Regulamin usprawiedliwiania 725
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 757
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 212
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 615
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 7963
Inne
   Kadra pedagogiczna 4979
   Plany finansowe 1545
     Plan finansowy na 2011r. 808
     Plan finansowy na 2010r. 1030
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1624
   Redakcja biuletynu 1491
Łączna liczba odwiedzin:65444