artykuł nr 1

Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stanisława Staszica
przedmiot
nauczyciele
język polski
Zuzanna Adam (urlop macierzyński), Zdzisława Bobyk, Elżbieta Kocyłowska, Katarzyna Kapustka, Jolanta Bachryj-Bojnicka
język angielski
Laura Kiersz, Karolina Blicharczyk, Małgorzata Sochacka, Joanna Rzepiel, Katarzyna Apolony, Paweł Ignac
język niemieckiZuzanna Adam, Marcin Koczy, Renata Klobuczek, Iwona Keler, Klaudia Rusnarczyk
matematyka
Irena Procek, Justyna Wydra, Sylwia Smandek, Sabina Urbaniec
przyroda
Violetta Urbas, Justyna Wydra, Katarzyna Orłowska
biologiaVioletta Urbas, Katarzyna Orłowska
historia
Sylwia Madera, Iwona Dziki, Katarzyna Kapustka, Irena Procek
wosIwona Dziki
muzyka
Iwona Sedlaczek
informatyka
Ryszarda Mertuszka, Sylwia Smandek
geografia/edukacja ekologicznaAlicja Grabiec
chemiaBeata Stanik
fizykaDorota Bluma-Waniek
plastyka
Katarzyna Jasion,
technika
Katarzyna Jasion
wychowanie fizyczne
Dorota Kozdra, Andrzej Lipiec, Alina Horak, Jarosław Rachwalski
religia
ks. Markus Bengsz, ks. Damian Nyk, Karol Cieślak
wychowanie do życia w rodzinieKatarzyna Jasion, Katarzyna Orłowska
edukacja dla bezpieczeństwaRenata Bożentka-Głaszczyk
doradztwo zawodoweDorota Bluma-Waniek
pedagog
Dorota Jańska, Renata Bożentka-Głaszczyk
psychologBernadetta Ślusarczyk
nauczyciele współorganizujący kształcenieEdyta Hmielorz, Estera Mrowietz, Dorota Chilmon
rewalidacjaAleksandra Mikler
rewalidator - tyflopedagogEwa Wieczorek
zajęcia korekc. komp.Bogusława Małek
świetlica
Maja Konik-Wachowska, Iwona Sedlaczek,  Ewa Kobylak, Klaudia Rusnarczyk, Aleksandra Mikler, Helak Aleksandra (urlop rodzicielski), Paulina Reszka, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
biblioteka
Ewelina Draus
kształcenie zintegrowane
Bożena Kunikowska-Bula, Sandra Nowak (urlop macierzyński), Justyna Kołodziej Małgorzata Riemel, Dorota Świst, Bożena Machalska, Renata Muzyk, Małgorzata Sochacka, Joanna Rzepiel, Sylwia Kotula-Koczenasz,