artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Ryszarda Mertuszka - nadzór techniczny
    e-mail: rysmer@gmail.com
    tel. 32 415 33 24