artykuł nr 1

Stawki czynszu z tytułu najmu

Zarządzenie w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu.