artykuł nr 1

Dyrektor

Dyrektor: mgr Bogusława Małek

Dyrektor szkoły przyjmuje strony :

Poniedziałek 13:00-14:00
Środa 8:00-10:00
Piątek 8:00-10:00