artykuł nr 1

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny od 7.00 do 16.00

 Godziny przyjęć stron : uczniowie i rodzice 7.30-9.00; 14.00-15.00