główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN47954
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ11285
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 11285
   Dane teleadresowe 1660
   Godziny urzędowania 1465
   Struktura własności 1348
   Majątek szkoły 1315
Administracja
   Dyrektor 1845
   Wicedyrektor 1376
   Sekretariat 1276
Prawo
   Statut 2608
   Program wychowawczo-profilaktyczny 977
   Koncepcja rozwoju szkoły 436
   Zasady rekrutacji do kl. 1 539
   Regulamin pracy szkoły 3428
   Kodeks etyki 752
   Procedury i regulaminy 819
     Procedury postępowania 681
     Regulamin zachowania 534
     Regulamin usprawiedliwiania 585
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 233
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 67
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 222
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6221
Inne
   Kadra pedagogiczna 3127
   Plany finansowe 1222
     Plan finansowy na 2011r. 614
     Plan finansowy na 2010r. 828
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1264
   Redakcja biuletynu 1227