główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN46465
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ10580
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 10580
   Dane teleadresowe 1617
   Godziny urzędowania 1426
   Struktura własności 1322
   Majątek szkoły 1288
Administracja
   Dyrektor 1808
   Wicedyrektor 1352
   Sekretariat 1254
Prawo
   Statut 2591
   Program wychowawczo-profilaktyczny 955
   Koncepcja rozwoju szkoły 417
   Zasady rekrutacji do kl. 1 516
   Regulamin pracy szkoły 3378
   Kodeks etyki 737
   Procedury i regulaminy 803
     Procedury postępowania 674
     Regulamin zachowania 529
     Regulamin usprawiedliwiania 579
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 207
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 60
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 204
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6053
Inne
   Kadra pedagogiczna 3016
   Plany finansowe 1206
     Plan finansowy na 2011r. 611
     Plan finansowy na 2010r. 823
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1247
   Redakcja biuletynu 1212