główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN47017
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ10783
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 10783
   Dane teleadresowe 1636
   Godziny urzędowania 1446
   Struktura własności 1335
   Majątek szkoły 1302
Administracja
   Dyrektor 1824
   Wicedyrektor 1363
   Sekretariat 1264
Prawo
   Statut 2598
   Program wychowawczo-profilaktyczny 964
   Koncepcja rozwoju szkoły 427
   Zasady rekrutacji do kl. 1 527
   Regulamin pracy szkoły 3396
   Kodeks etyki 745
   Procedury i regulaminy 810
     Procedury postępowania 677
     Regulamin zachowania 532
     Regulamin usprawiedliwiania 582
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 213
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 66
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 210
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6129
Inne
   Kadra pedagogiczna 3057
   Plany finansowe 1216
     Plan finansowy na 2011r. 614
     Plan finansowy na 2010r. 827
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1255
   Redakcja biuletynu 1219