główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN55008
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ14045
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 14045
   Dane teleadresowe 1864
   Godziny urzędowania 1657
   Struktura własności 1508
   Majątek szkoły 1518
Administracja
   Dyrektor 2039
   Wicedyrektorzy 1573
   Sekretariat 1432
Prawo
   Statut 2790
   Program wychowawczo-profilaktyczny 1152
   Koncepcja rozwoju szkoły 551
   Zasady rekrutacji do kl. 1 662
   Regulamin pracy szkoły 3584
   Kodeks etyki 890
   Procedury i regulaminy 915
     Procedury postępowania 727
     Regulamin zachowania 578
     Regulamin usprawiedliwiania 624
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 455
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 111
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 361
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6470
Inne
   Kadra pedagogiczna 3978
   Plany finansowe 1318
     Plan finansowy na 2011r. 653
     Plan finansowy na 2010r. 870
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1369
   Redakcja biuletynu 1314