główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN48695
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ11570
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 11570
   Dane teleadresowe 1675
   Godziny urzędowania 1501
   Struktura własności 1362
   Majątek szkoły 1352
Administracja
   Dyrektor 1855
   Wicedyrektor 1389
   Sekretariat 1286
Prawo
   Statut 2620
   Program wychowawczo-profilaktyczny 989
   Koncepcja rozwoju szkoły 447
   Zasady rekrutacji do kl. 1 547
   Regulamin pracy szkoły 3454
   Kodeks etyki 761
   Procedury i regulaminy 836
     Procedury postępowania 683
     Regulamin zachowania 535
     Regulamin usprawiedliwiania 585
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 246
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 69
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 241
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6289
Inne
   Kadra pedagogiczna 3210
   Plany finansowe 1230
     Plan finansowy na 2011r. 614
     Plan finansowy na 2010r. 829
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1277
   Redakcja biuletynu 1243