główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN49671
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ12031
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 12031
   Dane teleadresowe 1693
   Godziny urzędowania 1532
   Struktura własności 1377
   Majątek szkoły 1385
Administracja
   Dyrektor 1882
   Wicedyrektor 1404
   Sekretariat 1307
Prawo
   Statut 2631
   Program wychowawczo-profilaktyczny 999
   Koncepcja rozwoju szkoły 457
   Zasady rekrutacji do kl. 1 558
   Regulamin pracy szkoły 3482
   Kodeks etyki 767
   Procedury i regulaminy 847
     Procedury postępowania 688
     Regulamin zachowania 542
     Regulamin usprawiedliwiania 589
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 276
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 72
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 264
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6365
Inne
   Kadra pedagogiczna 3295
   Plany finansowe 1239
     Plan finansowy na 2011r. 617
     Plan finansowy na 2010r. 831
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1288
   Redakcja biuletynu 1253