główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN45553
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ10289
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 10289
   Dane teleadresowe 1586
   Godziny urzędowania 1397
   Struktura własności 1302
   Majątek szkoły 1265
Administracja
   Dyrektor 1712
   Wicedyrektor 1340
   Sekretariat 1235
Prawo
   Statut 2569
   Program wychowawczo-profilaktyczny 938
   Koncepcja rozwoju szkoły 403
   Zasady rekrutacji do kl. 1 496
   Regulamin pracy szkoły 3354
   Kodeks etyki 717
   Procedury i regulaminy 787
     Procedury postępowania 661
     Regulamin zachowania 518
     Regulamin usprawiedliwiania 567
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 194
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 51
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 187
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 5981
Inne
   Kadra pedagogiczna 2970
   Plany finansowe 1193
     Plan finansowy na 2011r. 599
     Plan finansowy na 2010r. 812
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1227
   Redakcja biuletynu 1203