główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN48448
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ11489
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 11489
   Dane teleadresowe 1669
   Godziny urzędowania 1491
   Struktura własności 1356
   Majątek szkoły 1341
Administracja
   Dyrektor 1851
   Wicedyrektor 1386
   Sekretariat 1282
Prawo
   Statut 2615
   Program wychowawczo-profilaktyczny 988
   Koncepcja rozwoju szkoły 447
   Zasady rekrutacji do kl. 1 545
   Regulamin pracy szkoły 3447
   Kodeks etyki 760
   Procedury i regulaminy 829
     Procedury postępowania 682
     Regulamin zachowania 535
     Regulamin usprawiedliwiania 585
     Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania 241
     Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow 67
   Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu 233
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2010 6264
Inne
   Kadra pedagogiczna 3159
   Plany finansowe 1228
     Plan finansowy na 2011r. 614
     Plan finansowy na 2010r. 829
   Rejestry, ewidencje i archiwa 1273
   Redakcja biuletynu 1242