główna zawartość
artykuł nr 1

Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stanisława Staszica
przedmiot
nauczyciele
język polski
Zuzanna Adam, Zdzisława Bobyk, Elżbieta Kocyłowska, Katarzyna Kapustka, Jolanta Bachryj-Bojnicka
język angielski
Laura Kiersz, Karolina Blicharczyk, Małgorzata Sochacka, Joanna Rzepiel, Katarzyna Apolony
język niemieckiZuzanna Adam, Marcin Koczy, Renata Klobuczek, Iwona Keler
matematyka
Irena Procek, Justyna Wydra, Sylwia Smandek, Joanna Musztafaga, Sabina Urbaniec
przyroda
Violetta Urbas, Justyna Wydra, Janina Militowska
historia
Sylwia Madera, Iwona Dziki, Katarzyna Kapustka
muzyka
Iwona Sedlaczek, Justyna Wydra
zajęcia komputerowe/
informatyka
Ryszarda Mertuszka, Sylwia Smandek
geografia/edukacja ekologicznaAlicja Grabiec
chemiaWeronika Stogniew
fizykaJanusz Sobczak
plastyka
Katarzyna Jasion, Dorota Jańska
technika
Katarzyna Jasion
wychowanie fizyczne
Dorota Kozdra, Andrzej Lipiec, Alina Horak, Marcin Handziuk, Sylwia Koczenasz
religia
ks. Markus Bengsz, ks. Arnold Klita, Karol Cieślak
wychowanie do życia w rodzinieWiesława Kręć-Woźna
edukacja dla bezpieczeństwa/doradztwo zawodoweMarcin Handziuk
pedagog
Dorota Jańska, Magdalena Tkacz, Renata Bożentka-Głaszczyk
psychologBernadetta Ślusarczyk
świetlica
Maja Konik-Wachowska, Iwona Sedlaczek,  Aleksandra Karnaś, Patrycja Buko, Natalia Chowaniec
biblioteka
Janina Kalwala, Ewelina Draus
kształcenie zintegrowane
Urszula Chlebek, Bożena Kunikowska-Bula, Sandra Gwóźdź, Justyna Kołodziej Małgorzata Riemel, Dorota Świst, Bożena Machalska, Renata Muzyk, Małgorzata Sochacka, Małgorzata Młynarczyk, Joanna Rzepiel, Sylwia Kotula-Koczenasz