główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek

Majątek szkoły:
środki trwałe - 911.781,74 zł
wartości niematerialne i prawne - 6. 608,56 zł
pozostałe - 301083,58 zł